Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 12/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II"

ALERT II
Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 12/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń.
- Przekroczenie 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji:
Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego na terenie strefy dolnośląskiej.

wróć do listy