W związku z robotami drogowymi związanymi z „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 0+040” od dnia 08.11.2018 r. nastąpi zamknięcie drogi Nr

W związku z robotami drogowymi związanymi z „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 0+040” od dnia 08.11.2018 r. nastąpi zamknięcie drogi Nr 1776R w km 0+040. na czas wykonywania robót. Objazd drogami Widaczów-Swiebodna -Pruchnik.od skrzyżowania z drogą Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka do skrzyżowania z drogą gminną do Sanktuarium
w Jodłówce .

wróć do listy