Wstrzymywany przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku w okresie od 5.11.2018 do 26.11.2018 r. codziennie w godzinach 9:00-13:00

Informujemy, że w związku z koniecznością przygotowania progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego w okresie od 5.11.2018 do 26.11.2018 r. codziennie w godzinach 9:00-13:00 będzie wstrzymywany przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.Spowoduje to obniżenie poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się każdorazowo do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy, o zachowanie szczególnej ostrożności.
Bliższe informacje można uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Obiekt Hydrotechniczny Włocławek pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

wróć do listy