Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 10/2018 z dnia 19.10 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" .

ALERT II
Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 10/2018 z dnia 19 października 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń.
Strefa dolnośląska (PL0204):
- Przekroczenie 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji: w Kłodzko przy ul. Szkolnej

wróć do listy