Informujmy, iż od 13.08.2018 roku planowane jest rozpoczęcie mechanicznego koszenia dna rzeki Łyny od miejscowości Bartąg do miasta Olsztyna.

Informujmy, iż od 13 sierpnia 2018 roku planowane jest rozpoczęcie mechanicznego koszenia dna rzeki Łyny w km od 232+490 do 239+000, t. j. od miejscowości Bartąg do miasta Olsztyna. W trakcie prac mogą wystąpić utrudnienia dla wędkarzy oraz osób płynących kajakami. Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W kilku miejscach w poprzek koryta cieku zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie przetamowanie znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ulicy Niepodległości w Olsztynie. Niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta. Apelujemy o szczególną ostrożność.

wróć do listy