Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym linii 353 w km 251,716 na czas prac remontowych

Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o./COPASA, realizujące zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn - stacja Olsztyn - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. - Iława - Olsztyn - Korsze" dla PKP PLK S.A.
informuje, że z dniem 06.04.2018r. zostały rozpoczęte prace remontowe na przejeździe kolejowym linii 353, a co za tym idzie zamknięcie tego przejazdu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu:
- przejazd w km 251,716 - droga Gminna - dojazd na pola ze wsi Wirwajdy nr 153001 N.

wróć do listy