Od 1 lipca do 30 listopada 2022r. obowiązuje zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Wojewoda Podlaski Rozporządzeniem nr 4/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., wprowadził na okres od dnia 16 września 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi na następujących odcinkach: od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498 oraz od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444. Obszar, o którym mowa oznacza się w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione”.

wróć do listy