Biuro Prognoz Hydrologicznych wydał ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna.

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Baryczy (bez Orli
i Polskiego Rowu) spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

wróć do listy