W związku z przebudową dróg powiatowych DP 1799N na odcinku od DW 650 do granicy powiatu oraz 1729N na odcinku od DP 1799N do m. Parcz, wskazane odcinki zostaną zamknięte dla ruchu ze wskazaniem objazdu zgodnie z oznakowaniem. Wykonawca zapewni możliwość przejazdu dla lokalnej społeczności oraz służb porządkowych i ratunkowych. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona od 23.05.2022 i będzie obowiązywać do zakończenia robót, lub 31.12.2022r.

wróć do listy