Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu w pyle PM10.
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ LuGorzKosGdy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp., LuGorzPilsud ul. Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp., LuZielKrótka ul. Krótka w Zielonej Górze, LuSulecDuda ul. Dudka w Sulęcinie, LuWKaziWiel ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie, LuZarySzyman ul.Szymanowskiego w Żarach, LuNowaSolKos ul. T. Kościuszki w Nowej Soli za okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: miasto Gorzów Wlkp., powiat gorzowski, miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski, miasto Nowa Sól, powiat nowosolski, powiat słubicki, powiat sulęciński, powiat świebodziński, miasto Sulęcin, miasto Wschowa, powiat wschowski, miasto Żary, powiat żarski, miasto Żagań, powiat żagański.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

wróć do listy