Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 od dnia 25.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 od dnia 25.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. . na terenie województwa opolskiego.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny i w Zdzieszowicach przy ul. Piastów za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogram/m3) na terenie: miasta i gminy Nysa, gmin: Łambinowice, Głuchołazy, Otmuchów, Kamiennik oraz miasta i gminy Zdzieszowice, gmin: Krapkowice, Kędzierzyn

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: ok. 71 tys.

Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6262

wróć do listy