W okresie od dnia 25.03.2022r. do dnia 31.12.2022r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje miasta Legnica, Dzierżoniów, Wałbrzych i Wrocław Zaleca się zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi oraz bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

wróć do listy