Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla
pyłu PM10
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ:
-LuWsKaziWiel, ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie,
-LuNowaSolKos, ul. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli,
-LuGorzKosGdy, ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim,
za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem
powyżej 50 μg/m3) na terenie: miasto Wschowa i powiat wschowski, miasto Nowa Sól
i powiat nowosolski, miasto Gorzów Wlkp. i powiat gorzowski.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

wróć do listy