Uwaga! Zakaz przebywania na terenie części woj. podlaskiego. Obejmuje on 115 miejscowości, bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi - od 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Przedmiotowy zakaz obowiązuje w 115 miejscowościach województwa podlaskiego, w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Wykaz miejscowości

1. NIEMIRÓW
2. MĘTNA
3. TOKARY
4. WILANOWO
5. KLUKOWICZE
6. LITWINOWICZE
7. WYCZÓŁKI
8. BOBRÓWKA
9. ZUBACZE
10. PISZCZATKA
11. POŁOWCE
12. STAWISZCZE
13. CZEREMCHA
14. WÓLKA TERECHOWSKA
15. KUZAWA
16. OPAKA DUŻA
17. POHULANKA
18. POLICZNA
19. BIAŁA STRAŻ
20. WOJNÓWKA
21. STARZYNA
22. GÓRNY GRÓD
23. KLAKOWO
24. KRUGŁE
25. WYGON
26. WIERZCHOWSKIE
27. PODOLANY
28. BIAŁOWIEŻA
29. ZASTAWA KRZYŻE
30. GRUSZKI
31. STARE MASIEWO
32. MASIEWO NOWE
33. BABIA GÓRA
34. BRZEZINA
35. CISÓWKA
36. ZALESZANY
37. NOWOSADY
38. JAŁÓWKA
39. KONDRATKI
40. GONCZARY
41. KITURYKI
42. DUBLANY
43. KOLONIA MOSTOWLANY
44. MOSTOWLANY
45. ZIELONA
46. ZUBRY
47. ŚWISŁOCZANY
48. GOBIATY
49. NAREJKI
50. BOBROWNIKI
51. JARYŁÓWKA
52. CHOMONTOWCE
53. RUDAKI
54. ŁOSINIANY
55. KRUSZYNIANY
56. OZIERANY WIELKIE
57. BIAŁOGORCE
58. OZIERANY MAŁE
59. KUNDZICZE TREJGLE
60. ŁAPICZE
61. KRYNKI
62. KRYNKI MIASTO
63. JUROWLANY
64. PIEROŻKI
65. GRZYBOWSZCZYZNA
66. HARKAWICZE
67. USNARZ GÓRNY
68. BABIKI
69. MINKOWCE
70. ZUBRZYCA MAŁA
71. MISZKINIKI
72. ZUBRZYCA WIELKA
73. WOJNOWCE
74. NOMIKI
75. ZAŚPICZE
76. BILMINY I PALESTYNA
77. KLIMÓWKA
78. SZYMAKI
79. CZEPIELE
80. TOŁCZE
81. PARCZOWCE
82. NOWODZIEL
83. CZUPRYNOWO
84. KUŹNICA
85. KOWALE KOL.
86. CHREPTOWCE
87. WOJNOWCE
88. KOWALE
89. SACZKOWCE
90. KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE
91. ZAJZDRA
92. POHORANY
93. KRZYSZTOFOROWO
94. CHWOROŚCIANY
95. NOWY DWÓR
96. ROGACZE
97. JAGINTY
98. CHORUŻOWCE
99. DOLINCZANY
100. LIPSZCZANY
101. RYGAŁÓWKA
102. RAKOWICZE
103. SIÓŁKO
104. LICHOSIELCE
105. KOPCZANY
106. BARTNIKI
107. STARE LEŚNE BOHATERY
108. NOWE LEŚNE BOHATERY
109. WOŁKUSZ
110. LUBINOWO
111. GRUSZKI
112. RUDAWKA
113. RYGOL
114. MUŁY
115. DWORCZYSKO

1. Zakaz wprowadzono w związku z koniecznością zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, w szczególności na obszarze bezpośrednio przyległym do granicy państwowej, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, a także koniecznością wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
2. Zakaz nie dotyczy osób, które:
- stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową, wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, pobierają naukę lub są opiekunami osób pobierających naukę na obszarze objętym zakazem;
- będąc małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, sprawują opiekę albo udzielają pomocy w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego osobie stale zamieszkującej na obszarze objętym zakazem;
- są objęte wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym zakazem, oraz ich opiekunów;
- przebywają na obszarze objętym zakazem w celu załatwienia sprawy w urzędzie administracji publicznej lub w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym;
- są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem;
- są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych przebywającymi na obszarze objętym zakazem w związku z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
- przebywają na obszarze objętym zakazem w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu zgodnie z przepisami w celu opuszczenia obszaru objętego zakazem, lub w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia.
3. Osoby przebywające na obszarze, na którym wprowadzono zakaz, obowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
4. Obszar na którym został wprowadzony zakaz przebywania, oznacza się tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/opublikowano-rozporzadzenia-mswia

wróć do listy