Uwaga! Stan wyjątkowy na terenie części woj. podlaskiego. Obejmuje on 115 miejscowości, bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/obwieszczenia-wojewody-podlaskiego

1 października, po wyrażeniu zgody przez Sejm na przedłużenie stanu wyjątkowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Podstawę prawną wydanego rozporządzenia stanowi art. 230 ust. 2 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 3 związku z art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. Zgodnie z § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, z dniem 2 października 2021 roku, na okres 60 dni, przedłuża się obowiązywanie stanu wyjątkowego na dotychczasowym obszarze. Obejmie on 115 miejscowości w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Wykaz miejscowości
1. NIEMIRÓW
2. MĘTNA
3. TOKARY
4. WILANOWO
5. KLUKOWICZE
6. LITWINOWICZE
7. WYCZÓŁKI
8. BOBRÓWKA
9. ZUBACZE
10. PISZCZATKA
11. POŁOWCE
12. STAWISZCZE
13. CZEREMCHA
14. WÓLKA TERECHOWSKA
15. KUZAWA
16. OPAKA DUŻA
17. POHULANKA
18. POLICZNA
19. BIAŁA STRAŻ
20. WOJNÓWKA
21. STARZYNA
22. GÓRNY GRÓD
23. KLAKOWO
24. KRUGŁE
25. WYGON
26. WIERZCHOWSKIE
27. PODOLANY
28. BIAŁOWIEŻA
29. ZASTAWA KRZYŻE
30. GRUSZKI
31. STARE MASIEWO
32. MASIEWO NOWE
33. BABIA GÓRA
34. BRZEZINA
35. CISÓWKA
36. ZALESZANY
37. NOWOSADY
38. JAŁÓWKA
39. KONDRATKI
40. GONCZARY
41. KITURYKI
42. DUBLANY
43. KOLONIA MOSTOWLANY
44. MOSTOWLANY
45. ZIELONA
46. ZUBRY
47. ŚWISŁOCZANY
48. GOBIATY
49. NAREJKI
50. BOBROWNIKI
51. JARYŁÓWKA
52. CHOMONTOWCE
53. RUDAKI
54. ŁOSINIANY
55. KRUSZYNIANY
56. OZIERANY WIELKIE
57. BIAŁOGORCE
58. OZIERANY MAŁE
59. KUNDZICZE TREJGLE
60. ŁAPICZE
61. KRYNKI
62. KRYNKI MIASTO
63. JUROWLANY
64. PIEROŻKI
65. GRZYBOWSZCZYZNA
66. HARKAWICZE
67. USNARZ GÓRNY
68. BABIKI
69. MINKOWCE
70. ZUBRZYCA MAŁA
71. MISZKINIKI
72. ZUBRZYCA WIELKA
73. WOJNOWCE
74. NOMIKI
75. ZAŚPICZE
76. BILMINY I PALESTYNA
77. KLIMÓWKA
78. SZYMAKI
79. CZEPIELE
80. TOŁCZE
81. PARCZOWCE
82. NOWODZIEL
83. CZUPRYNOWO
84. KUŹNICA
85. KOWALE KOL.
86. CHREPTOWCE
87. WOJNOWCE
88. KOWALE
89. SACZKOWCE
90. KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE
91. ZAJZDRA
92. POHORANY
93. KRZYSZTOFOROWO
94. CHWOROŚCIANY
95. NOWY DWÓR
96. ROGACZE
97. JAGINTY
98. CHORUŻOWCE
99. DOLINCZANY
100. LIPSZCZANY
101. RYGAŁÓWKA
102. RAKOWICZE
103. SIÓŁKO
104. LICHOSIELCE
105. KOPCZANY
106. BARTNIKI
107. STARE LEŚNE BOHATERY
108. NOWE LEŚNE BOHATERY
109. WOŁKUSZ
110. LUBINOWO
111. GRUSZKI
112. RUDAWKA
113. RYGOL
114. MUŁY
115. DWORCZYSKO

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym:
- zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
- wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
- zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;
- zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.
- wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

wróć do listy