Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego
(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Od dnia 09.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie miasta Nowa Ruda
Zaleca się
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

wróć do listy